خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
قسمتهاي اصلي سايت

آموزش نحوه دریافت پروژه 
آموزش نحوه پرداخت 
چرا به ما اعتماد کنید
سایت جدید

ورود به میل 
فروشگاه 1
فروشگاه 2
جستجو ايستگاه فني مركز دانلود و انجام پروژه و پایان نامه
اخبار در سال 2016
د سچپجشی
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
مقالات چهارمين کنگره ملی عمران
مقالات چهارمين کنگره ملی عمران

بوسیله admin

جهت استفاده از بخشهاي مختلف سايت از صفحه اصلي يا جستجو شروع كنيد

ايستگاه فني توسط كارشناسان خود تمامي فايلها مورد بررسي قرار داده است و آنها را جهت استفاده كاربران قرار داده است اين ايستگاه متعلق به شركت باشگاه فني تبادل اطلاعات با شماره ثبت 2769 مي باشد از خريد از ما آسوده خاطر باشيد

جهت سفارش پروژه به ايميل s.istgahfani.com ايميل بفرستيد
شماره تماس

09191761030


جهت دانلود مقالات روي نام آنها كليك كنيدبررسي الگوي جريان در آبگير90 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي

بررسي الگوي جريان در آبگير 55 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي

بررسي تحليل استاتيکي غيرخطي فزاينده مودي(MPA) بر سازه هاي با پلان نامتقارن

بررسي تاثير شرايط هيدروليکي بر راندمان کارايي صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسايشي در محل تلاقي رودخانه ها

مطالعه آزمايشگاهي جريان ثقلي به وجودآمده در اثر جريان هاي تبادلي در محيط محدود

بررسي توزيع فشار غيرهيدروستاتيک روي پيشاني دريچه ها در عمقها و بازشدگيهاي مختلف

رفتار خاک دريايي غير اشباع داراي هيدرات گاز

ارزيابي تحليل قابليت اعتماد لرزه اي يک ساختمان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک– شمع - فونداسيون - سازه

ارزيابي مدل هاي رفتاري خاک هاي دانه اي سيماني شده با نگرشي به آبرفت تهران

اثرات زيست محيطي ناشي از احداث سد ميجران

ارزيابي زيست محيطي سد گتوندعليا با استفاده از منطق فازي و مقايسه نتايج آن با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي

تحليل حساسيت پايداري سدهاي خاکي همگن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

مقايسه نتايج حاصل از روشهاي تحليل تاريخچه زماني، طيفي و استاتيکي ساختمانها و بررسي تاثير متغيرهاي مختلف بر آن

بررسي نحوه عملکرد "سيستم اطلاعات براي محاسبه ضرايب کاهش تصادف"

بررسي نحوه استفاده از مهار انتهايي حفاظهاي حاشيه راه جهت کاهش تصادفات: مطالعه موردي محور تبريز آذرشهر

استفاده از روش FRS جهت تخمين ضخامت لايه کدر ناشي از جريانهاي گل آلود ورودي به مخزن سد دز

بررسي رفتار شمع مايل منفرد به روش عددي

تعيين محل دقيق سطح آزاد نشت با استفاده از روشفاي اجزاي مرزي

بهينه يابي مسير خط انتقال آب توسط هوش مصنوعي (فازي (FDM)) مطالعة موردي: آبرساني به اراضي روستاي سياهپوش

محاسبه ضرايب ميرايي رايلي براي سيستمهاي با درجات آزادي بالا

رفتار ديناميکي غير خطي قابهاي فولادي برون محور تحت تاثير زلزله هاي نزديک گسل

استفاده از روش شبه لاگرا نژي براي حل معادلات آبهاي کم عمق

تعيين شرايط هيدروليکي تخليه رسوب(چسبنده و غير چسبنده) از مجاري تحت فشار با استفاده از موج مثبت پائين دست

معرفي ويژگي هاي بتن هاي توانمند اليافي شکل پذير

بررسي هيدروليک جريان در رسوبشويي تحت فشار با استفاده از نتايج آزمايشگاهي

مدلسازي عددي سيستم خاک - لوله و بررسي پاسخ لوله هاي مدفون به گسيختگي زمين ناشي از زلزله در شرايط دفن عميق

بررسي اثر درصد وزني خاکهاي ريزدانه در توده خاکهاي درشت دانه بر روي نرخ تغييرات وزن مخصوص خشک حداکثر

مقايسه عملکرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مکان و ويرايش سوم استاندارد 2800

محاسبه هسته مقطع

تدوين يک مدل بهينه سازي براي محاسبه تراز و ظرفيت بهينه دريچه هاي مخزن سد با توجه به کيفيت آب

اثر ميانقاب هاي آجري بر رفتار لرزه اي قابهاي فولادي داراي اتصال خورجيني

مدل سازي عددي سه بعدي جريان در اطراف آبشکن با مدل VOF

بررسي رفتار مواد نيمه سرد بر اساس تئوري اندوکرونيک

بررسي رفتار ورق هاي اتصال و مهاربندي فولادي همگرا تحت اثر بارهاي يکنوا و چرخه اي

بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنک کننده بتني تحت اثر بار باد

تاثير زاويه انحراف تبديل هاي واگرا در خصوصيت پرش هيدروليکي

بهينه سازي در طراحي مخازن ته نشيني تصفيه خانه ها

تحليل سه بعدي تراوش و مقايسه آن با دو بعدي در سدهاي خاکي با هسته قائم و مايل

الگوي پيش بيني شدت و مدت خشکسالي: مطالعه موردي

اولويت بندي طرح هاي ايمن سازي جاده اي ايران براساس شاخص هاي هزينه فايده (مطالعه موردي : راه هاي اصلي منطقه خراسان بزرگ)

بررسي رفتار مکانيکي نمونه هاي آسفالتي جهت استفاده در هسته آسفالتي سدهاي سنگريزه اي

مطالعه آزمايشگاهي تأثير پارامترهاي مختلف بر مدول برجهندگي آسفالت

مقايسه روشهاي تراکم ژيراتوري و مارشال جهت تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي براي بررسي رفتار مکانيکي آسفالت به عنوان هسته آسفالتي

روش ساده احتمالاتي مونت کارلو در تحليل پايداري شيبها جهت آناليز حساسيت از طريق تعيين ضريب تغييرات پارامترها

بررسي عددي الگوي جريان و آبشستگي در پايه هاي پل با هندسه پيچيده

تثبيت بهينه خاکهاي سست بوسيله گروه شمع هاي کوبشي

بررسي اندرکنش رويه بتني درسدهاي CFRD با بدنه سد در انتقال فشار آب به پي سد

ارزيابي گزينه هاي مختلف حمل و نقل همگاني (LRT) شهرهاي شيراز و مشهد

بررسي خلاءزائي (کاويتاسيون) بر روي سرريز سد بالارود با استفاده از مدل فيزيکي

بررسي کارايي شبکه عصبي مصنويي در پيشبيني عمق آبشستگي پايه پل و مقايسه نتايج با مدل هاي رياضي معتبر

شبيه سازي آزمايشگاهي امواج ضربه اي ناشي از رخداد لغزش ديواره در مخازن سدها

مطالعه پارامترهاي موثر بر منحني لنگر- دوران وتعيين ميزان صلبيت اتصالات با مقطع کاهش يافته تير

مهندسي معکوس در تعيين پارامترهاي موثر بر پتانسيل روانگرايي

پيش بيني سرعت عملکردي قوسهاي ترکيبي قائم و افقي در جاده هاي دو خطه برون شهري جهت بهينه سازي طرح هندسي مسير

آناليز عددي يک نمونه آزمايشگاهي جديد جهت بررسي رفتار شکست مود ترکيبيI/II در سنگها و مواد بتني

تحليل اجزاء محدود سه بعدي قطعه نيمه ديسک با ترک لبه اي تحت بارگذاري خمشي

بهينه يابي مکان سدهاي تاخيري با استفاده از مساحت حوضه ي بالادست سد

مدلسازي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با آرماتور خارجي پيش كشيده و پيش بارگذاري شده با استفاده از روش اجزا محدود

موقعيت اولين مفصل هاي پلاستيک در سازهاي خمشي

ارائه مدل ارزيابي ترافيکي کاربري زمين

مشکلات تحليلي دال هاي پس تنيده بتني در حالت انتقال و نهايي

شبيه سازي الگوي جريان در قوس 90 درجه با استتفاده از نرم افزارSSIIM

جابجايي رطوبت در خاکهاي مختلف با استفاده از تکنولوژي الکتروسينتيک

مطالعه آزمايشگاهي ظرفيت باربري و نشست بستر هاي رسي تقويت شده توسط Stone Columnدر حالت هاي مسلح شده و غير مسلح

کاربرد مدلهاي رفع اختلاف مرحلهاي در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها

مطالعه اي روي ويژگي فاز حرکت زمين لرزه

کاوشگر ديناميکي DCP و روابط کاربردي براي آن در مهندسي عمران

محاسبه بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه تونل زني تمام مقطع در پروژه انتقال آب کرج –تهران

توسعه نرم افزار شبيه ساز تايپ تست برجهاي انتقال نيرو براساس تئوري قابليت اطمينان سازه ها

تحليل پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصه ضمني

مطالعه تحليلي اثر ساختگاه بر روي جنبش هاي نيرومند زمين در گستره شهر زاهدان

مدلسازي جداسازهاي لرزه اي در تحليل سازه هاي پايه جدايش شده و مقايسه پاسخهاي ديناميکي طيفي و استاتيکي معادل آنها

حل مسأله بهره برداري بهينه ازمخزن برقابي سد دز با استفاده از الگوريتم مورچه بيشينه-کمينه

بررسي خصوصيات خاک طبيعي سيماني تهران بوسيله آزمايشات برش مستقيم و سه محوري بزرگ مقياس

مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف خاک بر ظرفيت باربري لرزه اي شالوده هاي سطحي

بررسي اثر افزودن گوگرد بر پارامترهاي طرح مارشال و دوام مخلوط هاي آسفالتي

تعيين مناسب ترين شکل ديواربرشي در سازههاي قاب- ديوار متقارن جهت کاهش تغييرشکلهاي سازههاي بلند

بررسي درجه آسيب پذيري لرزه اي برجهاي آجري تاريخي نسبت به فاصله از مرکز زلزله

بررسي و مقايسه توزيع فراواني کمي و کيفي رودخانه

درآمدي بر بازنگري طرح هاي راهسازي با رويکرد حفظ تنوع زيستي مطالعة موردي: مجموعة تحت حفاظت توران

مدلسازي رفتارجريان در دهانه تالاب انزلي ، مقدمه اي بر مدلسازي زيست محيطي

تعيين سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز

بررسي روسازيهاي CRAM و نحوة عملکرد مکانيکي آنها

تاثير تراکم پوشش گياهي شاخه اي بر سرعت برشي جريان رودخانه اي

استفاده از کلاس CLASSLESA براي تحليل سيستم هاي الاستيک چند لايه اي

تاثير پوشش گياهي غير مستغرق در آبگذري رودخانه ها

نقش ساختار انتهايي حوضچه آرامش روي رفتارهاي ديناميکي و استاتيکي

ارزيابي عملکرد هيدروليکي طرح هاي سازه هاي تقاطعي آبخيزداري و حفاظت بستر در رودخانه هاي دره گاهان تفت

روش انتگرال گيري مستقيم زماني با شتاب مرتبه دوم براي مسائل ديناميک سازه

بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در رفتار خرابي ديوار برشي فولادي در ساختمانهاي بلند تحت اثر توام بارهاي ثقلي و جانبي

تاثير نسبت لاغري جان تيرورقهاي تحت اثربارگسترده خطي يکنواخت درکاهش ظرفيت برشي نهايي ،تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنها.

بررسي پديده نشت در سيستم هاي آبرساني به روش تحليل فرکانس جريان ناماندگار

بررسي رفتار قاب ميراگر پشت بام در ساختمانهاي مهاربندي شده تحت زلزله هاي حوزة نزديک و دور

بررسي اثر اندرکنش خاک و سازه در خاکهاي لايه اي بکمک مدل الاستوپلاستيک خاک

بهبود جريان ترافيک با استفاده از نرم افزار شبيه سازي corsim

مقاومت در برابر ساييدگي بتن حاوي مواد نانو

بررسي کمانش الاستيک وغيرالاستيک تيرهاي لانه زنبوري تقويت شده

طول بهينه قوسهاي پيوندي بر اساس معادله تغييرات ژرک

معرفي نرم افزار رايانه اي جهت طرح بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

بستر و حريم رودخانه هاي شهري (قوانين موجود، شرايط فعلي، مشکلات و راه حل ها) مطالعه موردي

بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني با استفادهفز آلياژهاي حافظهفار شکلي

مقايسه بهبود عملکرد لرزه اي سازه هاي داراي بادبندهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار شکلي و بادبند هاي مقيد شده در برابر کمانش

مدلسازي تيرهاي بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش

مطالعه ضريب دبي بصورت مکاني در سرريزفاي جانبي تخت و مايل لبه پهن

همگن سازي خطي جهت بررسي عملکرد لرزه اي ساختمانهاي آجري تقويت شده با پوشش بتن مسلح

شبيه سازي رفتار ديناميکي بتن تحت اثر بارگذاري ضربه اي

بررسي پارامتري عوامل موثر بر رفتار لرزه اي اتصالات داخلي قاب هاي بتني طراحي شده تحت اثر بارهاي ثقلي

تحليل اجزاي محدود روش چتري در تونل سازي

مقايسه بين مدل استوکستيکي ARIMAو رگرسيون فازي در پيش بيني جريان رودخانه

بررسي آزمايشگاهي کمانش اعوجاجي سخت کننده هاي حلقوي در خطوط لوله تقويت شده

مطالعه آزمايشگاهي و بررسي عددي رفتار بين بتن وميلگرد تحت کششف

بررسي وتعيين ضريب زلزله روش شبه استاتيکي در تحليل پايداري شيرواني ها

تخمين سريع ضريب الاستيسيته بستر با استفاده از افت وخيز دستگاه FWD

تحليل عددي نيروهاي هيدروديناميکي وارد بر خطوط لوله فراساحلي تحت اثر امواج

بررسي عددي رفتار آرايش بحراني مربوط به خطوط لوله فرا ساحلي تحت اثر جريان

ارائه تخمين خطي يک بعدي از رفتار غير خطي خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر يزد

مطالعه اثر اندرکنش خاک- سازه به روش شالوده بدون جرم و مقايسه آن با روش معمول در ساختمانهاي بتني واقع بر خاکهاي نرم با استفاده از تحليلهاي ديناميکي

برآورد نيروهاي وارد برپايه هاي حجيم دريايي

بررسي سرعت نشت و پتانسيل گرفتگي فيلترهاي ژئوتکستايلي مورد استفاده در پروژهفاي عمراني

بررسي رفتار خاک در اطراف شمعهاي تحت بار جانبي

اندر کنش ديوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواري

طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بر اساس عملکرد

تحليل پايداري شيب هاي خاکي غيراشباع تحت بارندگي

اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر استايرن- بوتادين- استايرن

پهنه بندي آب وهوايي استان اصفهان براي استفاده از قير مناسب بر اساس شاخص عملکردي يا PG (Performance Grade)

بررسي کاربرد مواد نساجي گوناگون جهت تسليح مکانيکي بتن آسفالتي و تحليل نتايج حاصل با استفاده از يک شبکه عصبي مصنوعي

بررسي پارامتريک تاثير ترک بر نيروي کمانش پوسته هاي استوانه اي ف

تدوين ساختار سيستم پشتيباني در تصميم گيري براي مديريت پايدار منابع آب در مناطق شهري

طراحي و ساخت خاکريز بارگذاري جهت رانش نمک و احداث راه

تعيين لايه هاي کم سرعت در ساختگاه دکل حفاري هنديجان

برآورد منحني حجم مخزن بر مبناي شيوه سنجش از راه دور

بررسي عملکرد خاکستر کوره سيمان در بهسازي مصالح مورد استفاده در راهسازي

پيش بيني نتايج آزمايش تعيين درصد حجمي فضاي خالي مصالح سنگي در مخلوط بتن آسفالتي با استفاده از مقاومت الکتريکي

بتن متخلخل

بهره برداري از سيستم هاي چندمخزنه چندمنظوره با نگرش فازي

مقايسه انواع مدل هاي Turbulence در جريان هاي آشفته

بررسي عددي هيدروليک جريان در آبگيرهاي جانبي رودخانه اي به کمک نرم افزار Fluent

بررسي اثرات خوردگي در تيرورقها وسخت کننده هاي جان آنها

بررسي تغييرات سطح آب و ضريب دبي در طول سرريزهاي جانبي مايل لبه پهن

شبيه سازي عددي پارامترهاي هندسي -هيدروليکي آبشستگي ناشي از جت هاي ريزشي آزاد

بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي Double Concave Friction Pendulum

حساسيت سنجي فرمولهاي برآورد انتقال رسوبات غير چسبنده

بررسي اثرات خوردگي بر روي کمانش بال فشاري تيرهاي فولادي

ارزيابي ضريب تحکيم در رسهاي با خاصيت فيزيکي کم تا متوسط

مقايسه روشهاي مختلف مقياس سازي شتاب نگاشتها

بررسي پديده ضربه قوچ در طرح تأمين آب اراضي خشکه رود اليگودرز

تأثير قيود کيفي در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب

ارزيابي فنرهاي خطي و غير خطي در تحليل رفتار جانبي شمع هاي با قطر زياد بر اساس آزمايش هاي محلي

تعيين ضريب تراوايي بتن با استفاده از سلول استوانه اي ويژه

ارزيابي کاربرد ورقهاي FRP در تقويت تيرهاي مرکب

مطالعه پارامترهاي موثر بر بتن فومي

بررسي آزمايشگاهي اثر عدد فرود جريان و شيب طولي مخزن بر توزيع قائم سرعت و غلظت جريان گل آلود

واکنش سيليسي - قليايي ( ASR ) در بتن حاوي سنگدانه هاي شيشه اي و اثر پزولانهاي مختلف بر ميزان واکنش پذيري

بررسي تحليلي فشار هيدرو ديناميک وارد بر سدهاي بتني قوسي تحت نيروي زلزله

بررسي احتمال ايجاد رگاب در آبرفت پي سدهاي خاکي

مطالعه گسترش کرنش در زير پي ها بروش تصويري

مدل تحليل پايداري سواحل رودخانه

ترميم سازه ي پل بتن مسلح با استفاده از الياف کربن به همراه آزمايشات استاتيکي و ديناميکي قبل و بعداز مقاوم سازي

بررسي آزمايشگاهي تغييرات سطح آب و سرعت عرضي در محدوده آبگيرهاي جانبي موجود در کانال هاي قوسي

بررسي رفتار سازه ها تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديک

مقايسه طيف طرح چند آيين نامه طرح لرزه اي با طيف پاسخ زلزله هاي نزديک گسل

بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصات جريان و انحناي نسبي کانال بر ابعاد حفره آبشستگي در يک خم 90 درجه

بررسي نقش عناصر پليمري در بهسازي سازه اي خاکريزهاي درشت دانه با استفاده از روش المان محدود و آزمايش هاي ميداني

مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزيابي رفتار اتصالات گيردار در سازه هاي فولادي رايج

شبيه سازي عددي انتقال رسوب در شرايط غير ماندگار با تغييرات سريع در يک ميدان جريان دو بعدي قائم

بر رسي عمق آبشستگي در محل تلاقي رودخانه ها ي غيرهمکف

بررسي آزمايش درون گسيختگي بتن با استفاده از تحليل اجزاي محدود

امکان سنجي ترابري آبي در آبراه کارون

بررسي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي استفاده از سيستم ريلي مسافري در شهرهاي جديد

بررسي ميزان تاثير مشخصات هندسه سکوهاي نيمه شناور در رفتارهاي حرکتي آن

مدل دو بعدي شکست تدريجي سد به روش فرد و مک کورمک

تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر شکل پذيري مورد نياز سازه هاي بتن آرمه

ارزيابي روشهاي مختلف تحليل ناپايداري کف گودهاي مهار شده

بررسي تغييرات زماني آبشستگي موضعي در پايين دست جت هاي ريزشي سه بعدي

بررسي تاثيرعوامل مختلف بر روي ارتفاع آب روي سد زيرزميني

شبيه سازي تغييرات زماني درجه حرارت خاک رسي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

انتخاب مکان مناسب براي محل دفع پسماندهاي خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS

قيود آيين نامه اي و بررسي انعطاف پذيري ديافراگم کف در سازه هاي بتن آرمه

اثر سختي خمشي ستونها بر رفتار خرابي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي

کاهش خطاي مدلسازي با بهره گيري از روش کنترل نرم بي نهايت

بررسي آزمايشگاهي تأثير دو نوع هوادهي بر روي پارامترهاي هيدروليکي جريان درشيب شکن هاي قائم

بررسي امکان پذيري حذف پوشش بتني تونل هاي انتقال آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب کرمان

شبيه سازي جريان در مجاري تحت فشار و شبکه هاي آبرساني

بررسي اثر حرارت دهي مصالح خرده آسفالت (RAP) بر سختي برشي قير خرده آسفالت (*G)

استخراج و تحليل ضربه هاي وارده به وسيله نقليه در جاده هاي ناهموار

مدلسازي تاثير دوربرگردان بر وقوع تصادفات ترافيکي در بزرگراه چمران

ارزيابي طيف طرح بار لغزش و نگرشي بر طراحي سيستم ميراگر اصطکاکي پال در تحليل خطي و مقايسه آن با تحليل ديناميکي غير خطي

مطالعه آزمايشگاهي جريانات چرخشي افقي و نقش آن در محل و ابعاد تشکيل نهشته رسوبي در قوس

طراحي و بهره برداري بهينه از سد برقابي بختياري با قوانين بهر ه برداري فازي

بررسي قابليتهاي استفاده از مهندسي ارزش در طرحفاي توسعه منابع آب

بررسي اثر ضريب شکل پذ يري انحنا و مقاومت افزون مقاطع بر روي رفتار و ظرفيت لرزه اي مخزن هوايي بتني با پايه لوله اي

آبشستگي موضعي اطراف آبشکنهاي L شکل در حالت آب زلال

بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي ظرفيت باربري پيفاي واقع بر روي شيب

ارزيابي رفتار لرزه اي بناي تاريخي ارگ عليشاه : مدلسازي و تحليل

نقش مخازن تأخيري در کنترل سيلاب رودخانه هاي مناطق خشک ونيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه کاجو-سيستان و بلوچستان)

توليد بهينه خاکستر پوسته برنج و بررسي اثر بتنفاي ساخته شده با اين خاکستر در پديده واکنش قليائي

ارزيابي دوام و خصوصيات مکانيکي بتنفاي ساخته شده از پوزولان خاکستر پوسته برنج در نمونه هاي بتني

بررسي ارتباط ميان تعداد کليفرمفا و ميزان BOD و TSS در رودخانهفاي تالابي (مطالعه موردي رودخانه سقز)

بررسي عددي پاسخ ديناميکي خاکهاي رسي

مقايسه روش هاي تعادل حدي و المان محدود در بدست آوردن ضريب اطمينان پايداري شيرواني هاي خاکي

تحليل فضاي کامل ايزوتروپ جانبي دو ماده اي تحت نيروي استاتيکي دلخواه

تحليل ديناميکي غير خطي سدهاي بتني وزني با احتساب فشار آب هيدروديناميکي توسعه يافته در داخل ترکها

بهينه يابي محل قرار گيري دو جرم ميراگر تنظيم شده به منظور کنترل رفتار لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي

مطالعه تاثير عمق دفن بر پاسخ لرزهفي سازه اي زيرزميني مستدير به کمک تحليل ديناميکي گذرا

بررسي رفتار لرزه اي خطوط لوله مدفون تحت اثر پديده انتشار امواج زلزله

ايمني لرزه اي و روشهاي متداول ترميم سدهاي بزرگ

ارزيابي اهداف طراحي لرزه اي بناهاي ضروري در آئين نامه 2800

بررسي رفتار لرزه اي مغارهاي بزرگ زيرزميني ساخته شده در معرض گسل

تأثير سيمان وآهک بر خواص مخلوطهاي آسفالت بازيافتي به روش سرد با استفاده از امولسيون قير

مدل عددي سه بعدي جريان اطراف پايه هاي استوانه اي شکل به روش حجم محدود

بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر دورود

بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر رابطه Dingman & Sharma از روابط تجربي تعيين ضريب زبري مانينگ

تأثير دانه بندي و درصد قير بر مقاومت کششي غير مستقيم مخلوطهاي آسفالت کف قير

ملاحظات خاص سازه اي در طراحي رويه بتني سدهاي CFRD

ارائه مدل کامپيوتري LOTF جهت اندازه گيري دبي در شبکه هاي آبياري در سازه هاي فلومهاي گلو بلند بر اساس معادله مانينگ

تخمين عددي سرعت رسوبات معلق عمود بر ساحل تحت تاثير پديده جزر و مد

بررسي پديده کاويتاسيون درتخليه کننده تحتاني سد سفيد رود به کمک نرم افزار FLUENT

بهينه سازي شکل گنبدهاي فضاکار يک لايه با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده(New BPSO)

بهينه سازي سازه هاي فضاکار تخت دو لايه با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تحليل تقريبي موضعي سازه

مطالعه پارامتريک پايداري شيروانيهاي خاکي دولايه بکمک روشهاي تعادل حدي و روش تفاضلات محدود

مدل کيفي انتقال آلاينده به مخزن سد

تصحيح المان محدود رابطه ي مقاومت کششي برزيلي براي بتون

تعيين تنش زير پي نواري بر روي توده سنگي با درزه هاي موازي

مقايسه روش فازي و رگرسيون آماري جهت برآورد بار رسوبي رودخانه ها

بررسي خواص مکانيکي بتن اليافي سبک حاوي EPS و بدست آوردن نسبت اختلاط بهينه

پديده جهش کرنش دراتصالات فولادي گيردار

تحليل عددي پاسخ شمع هاي تحت بارگذاري جانبي در خاکهاي با رفتار الاستو- پلاستيک

مديريت مصرف در شبکه هاي توزيع آب به وسيله بهينه سازي بازشدگي شيرآلات کنترل جريان با استفاده از الگوريتم ژنتيک(FCV)

محاسبه طول توسعه در کانالهاي روباز با تحليل سه بعدي جريان

عملکرد شمع هاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي

پيش بيني آورد رسوب رودخانه ها و امکان سنجي ايجاد ايستگاه هاي مرجع رسوب سنجي توسط مدل شبکه عصبي(مطالعه موردي:رودخانه کارون)

مقايسه ضوابط استانداردAPI و مدلسازيهاي عددي جهت ارزيابي لرزه اي مخازن فولادي روزميني استوانه اي در يک مجتمع پالايشگاهي

شبيه سازي موج ناشي از شکست سد بکمک مدلفاي دوفعدي و يکفعدي - دوبعدي مطالعه موردي : شبيه سازي موج ناشي از شکست سد ماورن

توسعه مدل هيدروديناميکي موجود COHERENS جهت شبيه سازي فرآيندهاي انتقال رسوبات چسبنده

بررسي تأثير اعوجاج اوليه ورق فولادي بر سختي و مقاومت پانلهاي برشي

تحليل ديناميکي شمع هاي مايل تحت بارهاي جانبي به وسيله روش اجزاء محدود

ابداع جديد در روش انتگرال گيري گام به گام براي حل مسائل ميدان گذرا

مقايسه مدلسازي بارش – رواناب حوضه هيدرولوژيکي با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي ، منطق فازي و ANFIS

پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبکه عصبي

بررسي پديده انيزوتروپي در مقاومت در مقابل روانگرائي در ماسه 161 فيروزکوه بکمک تست هاي سه محوري سيکلي

تاثير استفاده از ماسه روان بر خواص تغيير شکل دائم روسازي هاي آسفالتي

شبيه سازي عددي ميدان جريان حاصل از برخورد امواج در مقابل يک موج شکن کيسوني قائم

ريز مدلسازي رفتار ديوارهاي مصالح بنايي غير مسلح تحت بار لرزه اي خارج صفحه

بررسي توزيع فشار جانبي ديناميکي خاک بر روي سپر بدون مهار جانبي بر اساس معيار کولمب

بررسي پديده ترک خوردگي در سدهاي خاکي غير همگن با هسته رسي داراي خاصيت خميري کم

بررسي تاثير قرارگيري ميانقابهاي آجري بر پاسخ لرزه اي و ضريب رفتار قابهاي بتني

بررسي تغييرمکان هاي ايجاد شده در توده هاي سنگي مختلف براثر حفر تونل ، با استفاده از روش هاي عددي

مکان يابي محل دفن پسماندهاي خطرناک با استفاده از GIS و تحليل هاي چند متغيره در استان زنجان

ارزيابي مسائل فني و بهره برداري از سازه هاي هيدروليکي شبکه هاي آبياري و زهکشي

ايجاد مدلهايي براي بهبود سيستم اطلاع رساني ترافيکي

کاهش مقدار پيک مصرف آب در شبکه هاي آبرساني شهري

مولفه هاي تجربي مديريت کارگاه در مطابقت با استانداردهاي مديريت پروژه

عوامل موثر بر حفاري انفجاري تونل با تأکيد بر روش ابتکاري جايگزيني آنفو به جاي ديناميت

نقش مديريت کارگاه در ارتقاء کمي و کيفي پروژه

به کارگيري روش تکرار تحليل خطي در تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني

مسيرهاي ويژه موتورسيکلت و بررسي معيارهاي طرح هندسي آنها

بررسي ناحيه پلاستيک در ترک هاي موجود در سازه هاي فلزي

بررسي تاثير پديده خستگي سيکل کم (ULCF) در رفتارغير خطي بادبند فولادي با لاغري هاي متفاوت با استفاده از مدل فيزيکي اصلاح شده

+ نوشته شده در  جمعه سی ام اسفند 1387ساعت 18:54  توسط   |  نظر بدهید

تاثير محتواي فرکانسي زلزله هاي نزديک گسل بر پاسخ ارتجاعي سازه ها

ارزيابي ساختمانفاي فولادي دوگانه (ترکيبي) طراحي شده مطابق ضوابط آيين نامه 2800 ايران (ويرايش 3) با دستورالعمل بهسازي لرزه اي

بهينه سازي هندسي خرپاهابا روش تغييرات متوالي تک تک متغيرها

بررسي پا رامتري شکل پذيري در بادبندهاي برون محور

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي مجهز به المانهاي ميراگر جاري شونده

بررسي بهينه سازي و ارائه مدل مناسب جهت ارزيابي کيفيت خطوط راه آهن

بررسي نواقص مشاهده شده و نيازمند به ساماندهي و ارائه ضوابط مورد نياز در استفاده از تجهيزات ايمني راهها (حفاظ ها و ضربه گيرها)

مقايسه انواع روشهاي تحليل هيدروليکي حوضچه هاي رسوبگذار اوليه با مدلهاي آزمايشگاهي

اثر ميزان عمل آوري و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه هاي مکعبي و استوانه اي ساخته شده با انواع بتن ها

بررسي سه بعدي پارامترهاي لرزه اي مخازن بتني مدفون

بررسي عملکرد روش جدا سازي پايه در بهسازي لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي فولادي با قاب خمشي

بررسي تاثير تغييرات تراز سطح آب پاياب بر الگوي جريانهاي ثانويه در محل تلاقي کانالهاي روباز مستطيلي با مدل سه بعدي CDF

مکانيابي بهينه اصلاحات جزئي در شبکه خطوط ريلي با بکارگيري سامانه اطلاعات جغرافياييGIS()

عملکرد سيستمهاي کنترل نيمه فعال در حفاظت لرزه اي تجهيزات حساس با استفاده از الگوريتم سختي منفي

تحليل ديناميکي غير خطي سدهاي بتني قوسي با احتساب نوسانات سطحي مخزن

ارائه روشي ساده براي پيش بيني اثر تداخل شالوده هاي نواري بر ظرفيت باربري

مدل سازي فرسايش و ته نشيني ذرات بر روي ريپل ها در کف کانال باز با استفاده از تکنيک پردازش تصويري

پيشنهاد روش تعيين ميزان کاهش سختي المان هاي بتن مسلح در تحليل هاي غيرخطي

استفاده از روش انرژي در مدلسازي الاستيک رفتار نانوتيوبهاي کربني در مکانيک محيط پيوسته

بررسي پتانسيل روانگرايي خاک هاي لايه اي با استفاده از نرم افزار Cyclic

مدلسازي رفتار درزه هاي مصنوعي ازسنگ گچ با استفاده از يک مدل چندصفحه

تئوري مکانيزم هاي شکست و کاربرد آن در محيط هاي متخلخل چندفازه

ارزيابي و برنامه ريزي منابع آب دشت تاکستان با مدلهاي WEAP و Lingo

تعيين رفتار کمانشي و منحني هاي طراحي اعضاي فشاري با استفاده از شبکه عصبي

شبيه سازي و بررسي برهم کنش مخازن سري ابوالعباس و جره با رويکرد سيستمي

بررسي پاسخ ديناميکي مخازن نيمه مدفون با توجه به جنس خاک بستر

استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس سياست جيره بندي

بررسي و مدلسازي پارامترهاي بيولوژيکي مخزن سد کندک

استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس الگوريتمPSO

تاثير فاصله نصب آبپايه قطاعي بر روي حجم و عمق آب شستگي در پايين دست پايه پل با مقطع دايره اي شکل

بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده و شبکه هاي عصبي

طرح بهينه سازه هاي فضاکار با استفاده از الگوريتم تقريب سازي تصادفي مبتني بر آشفته سازي همزمان

بررسي اثر تغيير جايگاه ميراگر هاي جرمي در پاسخ لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح

بررسي رفتار قابهاي نيمه صلب تحت رکوردهاي نزديک گسل

شبيه سازي اثر پيشروي آب شور بر تخليه آلايندهفا در آبخوان ساحلي زير حوضه تالار

مطالعة پارامتري بازتوزيع لنگر در طراحي لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح

مقايسه دقت معيارهاي تجربي موهر کلمب ، هوک و براون و بينياوسکي در بررسي شکست سنگ و ارائه يک مدل جديد غيرخطي به کمک روش تقريب حداقل مربعات

مقايسه عملکرد شبکه هاي عصبي MLP و ELMAN با نوع جديد مدل رگرسيون در پيش بيني سيل حوضه هاي فاقد آمار

نيروي هيدروديناميکي وارد بر سيلندرهاي قائم

بررسي اندر کنش پي ساختمانهاي با طبقات غير يکسان مجاور هم

امکان سنجي استفاده از فن آوري اسمز معکوس در تصفيه آبهاي لب شور جهت تأمين آب شرب شهري در کشور

بررسي تطبيقي شرايط اجرايي روشهاي بهره وري از سيلابها

کاربرد مفهوم آنتروپي در بدست آوردن توزيع سرعت در آبراهه هاي روباز

شبيه سازي کيفي مخزن سد از منظر لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي در شرايط خشکسالي (مطالعه موردي: سد مخزني پيغام چاي کليبر)

بهسازي لرزه اي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده ازروش مدلسازي قاب معادل و تحليل استاتيکي غير خطي

تاثيراصلاح فيزيکي خاکهاي بستر شهر تبريز با فوم جهت بهينه کردن حفاري هاي مکانبزه مترو

بررسي ميدان جريان اطراف پايه هاي پل تحت تاثير زبري کف بوسيله نرم افزار FLOW-3D

طراحي و ساخت يک نفوذسنج جديد جهت اندازه گيري نفوذپذيري لاينرهاي خاکي در تقابل با شيرابه زباله شهري

بررسي اثر نوسانات سطح آب درياي خزر بر روي ميزان انتقال رسوبات کرانه اي: مطالعه موردي بندر انزلي

مقايسه راندمان حذف براي شرايط بارگذاري Batch و Continuous در راکتور MBBR به همراه مدل سازي بيولوژيکي فرايند

بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات عابرين پياده با استفاده نرمففزار Eviews5

تاثير مقيد سازي يون کلر در بتن بر کاهش احتمال خوردگي آرماتور در سازه هاي بتن آرمه

استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني بار معلق عبوري از مقطع پايين دست با استفاده از آمار و اطلاعات مقطع بالادست- مطالعه موردي بازه اهواز- فارسيات

بررسي عددي تاثيرسرعت احداث سدهاي خاکي بر پايداري شيبهاي آنها

بررسي تصفيه پذيري شيرابه ي محل دفن زباله هاي شهري شيراز به روش هاضم بيهوازي دو مرحله اي

مطالعه پديدة بلندشدگي(uplift) در مخازن فولادي استوانه اي

بررسي عددي ظرفيت باربري خاکهاي چند لايه

بررسي افت انرژي در فلوم هاي گلوبلند با استفاده از شبکه عصبي

رفتار بار تغييرمکان جانبي در سازه هاي با رفتار برشي

بررسي استفاده از تجهيزات مستهلک کننده انرژي در رفتار لرزه اي پل ها

تحليل عددي آسيب پذيري ساختمانهاي متداول خشتي-گلي ايران در برابر بارهاي لرزهاي

ارزيابي اسيب پذيري يک پل بزرگراهي موجود و ارئه طرح بهسازي

تحليل دقت روش هاي مختلف محاسبه ي بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبيه سازي عددي (مطالعه ي موردي: مخزن سد شهيد عباسپور)

بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني در دشت تهران با استفاده از پويايي سيستم

آناليز ديناميکي اندرکنش تونل کند و پوش – خاک به روش تحليلي و عددي (مطالعه موردي: تونل کند و پوش متروي تبريز)

اثر نسبت جرم بر عملکرد سازه هاي داراي ديوار برشي

بررسي و مقايسة عملکرد لرزه اي قابهاي مهاربند زانويي و ضربدري

بررسي تأثير ارتفاع بر ضريب رفتار سازهفاي قاب خمشي فولادي ويژه

بررسي ارتعاشات ناشي از خط ريلي و روشهاي مقابله با آن

تأثير مواد پرکننده بر رفتار ميراگر فلزي آکاردئوني

ارزيابي و امکان سنجي بکارگيري سيستمهاي هوشمند ( ITS)در صنعت حمل و نقل زميني ايران

کاربرد توابع بهينه سازي در تحليل پايداري سطوح شيب دار و مقايسه آن با روش هاي موجود

آسيب پذيري تجهيزات غير سازه اي موجود در ساختمان ها

بررسي رفتار سدهاي خاکي در زمان ساخت ، مطالعه موردي : سد طالقان

پيش بيني رفتار کانال هاي پايدار رژيمي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يکي از پلهاي بزرگراهي تهران بدون ميراگرهاي انرژي و اثر ميراگرها بر رفتار آن

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يک پل نمونه با استفاده از جداسازي لرزه اي

مطالعه خصوصيات ديناميکي خانه هاي خشتي و گلي روستايي ايران با روش اندازه گيري ارتعاش محيطي

کاربرد موفق امکانات پارک سوار

ارزيابي سازه معادل سازي شده با تير برشي به روش تحليل استاتيکي غير خطي

تعيين رابطه رياضي بين توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادي در کشور

چرخه حيات فرايندها و کاربرد آن در ارزيابي اثرات زيست محيطي

بررسي خصوصيات گرداب هاي بالادست دريچه کشويي، با عرض متفاوت در بالادست و پايين دست دريچه

بررسي و مقايسه عملکرد مدل هاي استوکستيک و نروفازي در پيش بيني حداقل جريان ماهانه رودخانه

بررسي کارايي الگوريتم LQR در راندمان جداسازي لرزه اي در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديک

تاثير الياف پلي پروپيلن بر مقاومت بتن سبک حاوي EPS

بررسي آيين نامه اي تحليل لرزه اي استاتيکي غيرخطي معادل براي قاب¬هاي فولادي خمشي نامنظم

آناليز تيرها ساخته شده از مصالح با رفتار غيرخطي تحت بارهاي متحرک متمرکز و گسترده يکنواخت

پيش بيني جريان قابل انتقال از طريق تونل چشمه لنگان به حوزه زاينده رود

پراکنش موج رايلي در درة ذ وذ نقه اي شکل ساختگاه سد با استفاده از رويکرد اندرکنش خاک و سازه

کاربرد روش رگرسيون بي در مهندسي ژئوتکنيک

تعيين پهنه هاي مناسب جهت تصفيه فاضلاب به کمک زمين با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي دشت جمع آبرود)

تحليل توزيع فراواني دبي هاي حداکثر رودخانهاي با استفاده از روش گشتاور خطي (مطالعه موردي: رودخانه هاي آذربايجان شرقي)

مدل الاستو پلاستيک جديد سطح مرزي در پيش بيني رفتاراستاتيکي و دوره اي خاک اشباع

برآورد پارامترهاي توزيع چهار پارامتري کاپا با استفاده از روشهاي گشتاور وزني احتمال، حداکثر درستنمايي و گشتاورها

قابليت اعتماد لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده کمانش ناپذير (BRBF)

ارائه روش تحليل غير خطي سازه هاي خمشي با استفاده از روش تحليل تکرار خطي

تحليل شدت و مدت خشکسالي با استفاده از توابع مفصل

پيش بيني پارامترهاي بهينه ميراگرهاي جرمي چندگانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي واستنتاج فازي در سيستم بدون ميرايي تحت تحريک تکيه گاهي

قابليت اعتماد لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده همگرا

بررسي تحليلي و مقايسه اي عملکرد لرزه اي سد علويان تحت اثر بارگذاري هاي شبه استاتيکي و ديناميکي مشابه زلزله 1995 کوبه ژاپن

مقايسه روش هاي برآورد تقاضاي نفتي بندر خليج فارس

بررسي نامنظمي پيچشي در ساختمانهاي هرمي مطابق با الگوي بلند مرتبه سازي شهر تهران

بررسي رفتار اتصالات نبشي پيچي در آتش

بررسي رفتار اتصالات نبشي جوشي در آتش

تعيين خصوصيات تحکيم ثانويه خاکهاي رسي در مقاديرمختلف فشارهاي موثر

شبيه سازي عددي ميدان موج اطراف خط لوله فراساحل درنزديکي بستر صلب:

ناثير بازشو در رفتار ديوار برشي فولادي

ارائه راهکارهايي براي کاهش هزينه در پروژه هاي عمراني از ديدگاه مديريت ساخت

پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري در رودخانه کارون در محدوده شهري اهواز با استفاده از مدل رياضي GSTARS

بررسي تکنيک هاي تثبيتف سرب و روي در خاک با بکارگيريف مواد مکمل

مقاوم سازي ساختمانهاي فلزي با استفاده از ديوار برشي فولادي

بررسي رفتار استاتيکي غيرخطي ديوارهاي برشي فولادي و اثر بازشو

تاثير صفحه مستغرق بر روي خصوصيات جريان در کانال هاي مرکب

محاسبه و رسم طيف بازتاب قائم

بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي آونگ اصطکاکي

ارزيابي عملکرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاکي به روش رتبه بندي (مطالعه موردي سد گلستان 1)

سامانه فرماندهي حادثه به منظور مديريت شبکه حمل و نقل جاده اي

تاثير اتصال نيمه صلب بر عکس العملهاي انتهايي ماتريس تيرو ضريب طول موثر

معرفي روش بي نياز از عمليات ماتريسي گالرکين- حجم محدود براي تحليل مکانيک جامدات،آزمون دقت حل دو بعدي تير طره

ارزيابي ظرفيت باربري شالوده هاي مجاور شيب از طريق روش اجزاء محدود

توسعه نرم افزار NASIR جهت مدلسازي اثر توزيع هواي وارد شده از هواده تنداب

مطالعه هيدروديناميکي الگوي جريان در اطراف آبشکن ها در بازه هاي پيچانرودي با استفاده از مدل عددي سه بعدي و به صورت دو فازي

تحليل پرده جداره هاي حائل بتني با توجه شرايط مهارهاي عرضي

روش اجزاء محدود احتمالاتي براي پوسته هاي دوار

بهسازي لرزه اي ساختمانفاي بتن مسلح تقويت شده با الياف CFRP

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام اسفند 1387ساعت 18:53  توسط   |  نظر بدهید

رفتارتغییرشکل مخلوطهای آسفالتی تحت نرخ کرنش ثابت

واسنجی مدل ریاضی hec - hms و ارزیابی این مدل در پاسخگویی به سیلاب حوضه آبریز مارون

بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله

شکل موثر دیواره در حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی

کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوبگذاری مخازن (مطالعه موردی مخزن سد کارده)

بررسی اجمالی روشهای شناسایی منابع زیست محیطی با هدف گسترش توسعه پایدار

بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP - مطالعه موردی : شهر اصفهان

بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دو فازی

بررسی تفثیر تغییرات نیروهای ثقلي و جانبی در هندسه بهینه گنبدهای فضاکار یک لایه

پیش بینی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل Gstars3

تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی ساده با بادبندهای برون محور با استفاده از طیف ظرفیت

بررسی لرزه ای رفتار غیر خطی پلهای کابلی ایستای دهانه بزرگ

بررسی رفتار خمشی تیرهای مقاوم سازی شده با میلگرد FRP به روش شیاری (NMSR)

مدل سازی المان محدودANSYS وآزمایشگاهی تیر پیش تنیده دارای بتن خودمتراکم(SCC)

ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم باربری شمع و کنترل نشست های کلی و تفاضلی رادیه در پی های شمع فرادیه

تصمیم گیری روی پروژه های منابع آب با مدل چندمعیاره فازی - تصادفی

زمانبندی بهینه جرثقیل های اسکله با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی

بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی ملات و بتن حاوی پوزولان و بدون پوزولان سیرجان

مقایسه و انتخاب بهینه سیستمهای جمع آوری فاضلاب در اجتماعات کوچک

بررسی تاثیر مشخصات هندسی شمع ها بر روی میزان نشست کل سیستم پی فشمع

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی ماهیچه ای فولادی

مدل¬سازی ترکیبی یک بعدی و دو بعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستمفای رودخانهفی با استفاده از ضریب زوال متغیر

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه

بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه

شاتکریت نسوز

بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوک بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار

تاثیر ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح

بررسی تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم

بررسی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی و ویژگی سازند های سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و ارزیابی علل و اهمیت پایداری و نایایداری بسترهای طبیعی(زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازها

تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری

بی بعد کردن محورهای لنگر- دوران ، راه حلی برای مقایسه صلبیت اتصالات مختلف با مصالح وشرایط متفاوت

بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد

ساختگاه سدها

مشکلات کلیدی فراروی پیمانکاران در طرحهای عمرانی کشور

بررسی انعطاف پذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه با پلان مستطیل شکل و ارائه فرمول خطایابی

بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی

مدلسازی پخشیدگی آلودگیهای نفتی در حین پاکسازی به روش تخلیه دو پمپه

بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکش ها در مناطق گرمسیر

مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت: مقایسه کاربردفی تابع جریمه و تابع تواتر مؤثر

ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوطهای آسفالتی با دانه بندی استخوانی(SMA)

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر

اثر میراگرهای اصطکاکی دورانی(RFD) در قابهای ساختمانهای فولادی

رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ها

محاسبه دقیق افت های تاندون پیشتنیدگی در سازه های بتن پیشتنیده

طراحی بهینۀ تیرهای بتن پیشتنیده

استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی

کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

استفاده از فولاد پرمقاومت در صنعت ساختمان: ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های در پیش رو

مقایسه دیوار برشی فولادی و بادبندهای رایج بر اساس سطوح عملکرد

کنترل کمانش پیچشی جانبی تیرورق های فولادی به وسیله سخت کننده دلتا

بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک تئوری مورچگان

بررسی اثر مواد افزوده طبیعی روی شاخص حجمی لجن در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب

ملاحظات فنی در علاج نشت آب از شبکه های آبیاری و زهکشی: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد

مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاده از جاکت های فولادی تعمیم یافته و بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه ای آنها

+ نوشته شده در  جمعه سی ام اسفند 1387ساعت 18:46  توسط   |  نظر بدهید

مدیریت و برنامه ریزی منابع آب

 

بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوريتم ژنتيک غير قطعي

معيارهاي ارزيابي پروژه هاي منابع آب از ديد توسعه پايدار در ايران

مدل برنامه ريزي و بهره برداري زمان واقعي از سد علويان

استفاده از روش شاخص کمبود تعديل شده در محاسبه بهينه ظرفيت مخزن سد شهيد رجايي(تجن)

مدل سازي بهره برداري بهينه از سيستم دوسدي متوالي

مدلسازي سيستم رودخانه و مخزن سد کرخه

طرحي پيشنهادي براي مديريت جامع مقابله با خشکسالي

تراز مخزن در روند سيلاب هاي طراحي رودخانه هاي برفي

بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني در جنوب تهران : کاربرد مدل هاي الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي

مديريت سيلاب در دشتهاي سيلابي با استفاده از مدل رياضي دوبعدي

تعيين ميزان بهينه تامين آب بر اساس شاخصهاي عملکرد مخزن سد (مطالعه موردي سدهاي کرخه)

رويکرد تحليل ريسک در مديريت کيفي رودخانه

چالش هاي موجود و فراوري مديريت و برنامه ريزي منابع آب استان خوزستان

مدل پيش بيني سيلاب با استفاده از سيستم استنباط فازي عصبي تطبيقي و مقايسه آن با روش رگرسيون

بررسی تاثیر مدیریت نادرست در بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت کشکوئیه رفسنجان کرمان

تعیین دستور العمل بهره برداری بهینه از مخازن سدها به روش شبکه عصبی مصنوعی

مدیریت بهره برداری آبهای زیرزمینی یزد با استفاده از مدل ریاضی

نقش بسترسازی فرهنگی در رسیدن به اهداف راهبردهای بلند مدت منابع آب کشور

سدهای زیرزمینی ، ابزاری مفید در مدیریت منابع آب زیرزمینی

نظام تخصیص آب و ارزیابی عملکرد آن در مدیریت منابع آب کشور

رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستم های رودخانه - مخزن

طراحی حوضچه تعادل (Foreboy) و مخزن ذخیره روزانه نیروگاههای برق آبی کشور

 

هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی

 

واسنجي روابط تبخير واقعي و نقش آن در بيلان هيدروکليماتولوژي حوزه هاي هنديجان و جراحي

توسعه روش scs با مفهوم روش منطقي در برآورد پيک سيلاب

معرفي روشي در مکان يابي مناطق موثر بر دبي اوج سيلاب به منظور کاهش خطرات سيل در حوزه هاي آبخيز کشور

ارائه يک مدل هوشمند براي برآورد نوسانات سطح آب زيرزميني يک آبخوان آبرفتي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

بررسي نحوه ترکيب پديده هاي مستقل هيدرولوژي و جزر و مدي در رودخانه هاي جزر و مدي

مقايسه مدلهاي کلاسيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني جريان رودخانه

بررسي اثر رسوب زدايي به روش لايروبي محدود بر راندمان تخليه جريان گل آلود در مخازن سدها

واسنجي خودکار مدل بارش - رواناب با استفاده از SCE

ارزيابي قدرت تفکيک پذيري اطلاعات ماهواره اي در تعيين سطح تحت پوشش برف

طراحي يک مدل Multifilter تطبيقي از نوع MISO جهت شبيه سازي و پيش بيني بهنگام وديناميک جريان رودخانه ها

تهيه نقشه هم جريان استان آذربايجان غربي با استفاده ازGIS

تعيين حجم ذخائر برفي حوضچه هاي آبريز با استفاده از GIS، داده هاي ماهواره اي سنجيده موديس و آمار

بررسي تاثير اندازه شبکه سلولي در استخراج پارامترهاي هيدرولوژيکي از مدل ارتفاعي رقوم زمين (DEM)

 

آب کشاورزی

 

ارزيابي بررسي آثار ريسکي کاربرد سيستمهاي آبياري تحت فشار

انتخاب روش بهينه آبياري با استفاده از برنامه ريزي توافقي در استان فارس

استفاده از روشهاي مديريت سطح ايستابي در مناطق خشک و نيمه خشک براي آبياري گوجه فرنگي

راندمان هاي آبياري در مديريت جامع منابع آب مطالعه موردي (شبکه آبياري و زهکشي مغان)

بررسي کاربرد منطق فازي در الويت بندي عمليات آبخيزداري در حوزه آبخيز شهرستانک کرج

بررسي عوامل و موانع مشارکت بهره برداران در طرح هاي مشارکتي

ارزیابی بهره وری آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان بر اساس تعاریف نوین بهره وری آب

تخصیص بهینه آب در یک شبکه آبیاری توسط برنامه ریزی پویا با در نظر گرفتن تکنیک کم آبی

 

آب شهری و روستایی

 

نقش مديريت حوزه آبريز در حفاظت از منابع آب شرب شهري

مقايسه فرمولهاي دبي - فشار براي تحليل هيدروليکي مبتني بر فشار در شبکه هاي توزيع آب شهري

تاثير عمليات تغذيه مصنوعي با پساب فاضلاب بر انتقال املاح و آلاينده هاي بيولوژيکي به لايه هاي آبدار زيرزميني

مکان سنجي صنايع غذايي در دشتهاي آبي کشور

تاثير آبياري با فاضلاب خانگي و پساب تصفيه شده آن بر ميزان آبگذاري خاک و تغييرات هدايت الکتريکي زه آبهاي حاصل از اعماق مختلف نيمرخ خاک

ارزيابي سدهاي کوتاه خاکي در تامين نياز آبي مناطق روستايي (مطالعه موردي: شمال فراهان)

 

آب و محیط زیست

 

طراحي شبکه پايش کيفي رودخانه ها به روش زمين آماري کريجينگ

بررسي اثرات منابع آلاينده بر کيفيت آب رودخانه کر در استان فارس بوسيله WAP6

مدلسازي تاثير آلاينده ها بر تغييرات BOD رودخانه

بررسي اثرات زيست محيطي جنگ خليج فارس در سال 2003 بر منابع آب مرزي استان خوزستان

تاثير تالاب هاي طبيعي و نقش خود پالايي آنها در کاهش و حذف آلاينده ها از منابع آب (تالاب انزلي)

مطالعه و مديريت منابع آب زيرزميني دشت اروميه با استفاده از روش تفاضلات محدود

بررسي اثرات سموم شيميايي مصرفي در شاليزارهاي گيلان بر کيفيت منابع آبي و آبزيان

 

اقتصاد آب

 

مباني نظري تابع تقاضا براي آب و بررسي ساختارمصرف آب در صنعت

مطالعات خسارت در مخزن سد در ايران

بررسي نقش عوامل اقتصادي در مدلهاي بهينه سازي بهره برداري از مخازن برقابي

شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر نرخ آب بهاي کشاورزي در شبکه آبياري دز

ارزيابي مالي نيروگاه برق آبي طرح افزايش ارتفاع سد تنظيمي گتوند

تعادل ارزش و هزينه كامل منابع آب و توسعه پايدار

 

آب و انرژی

 

شاخص هاي طراحي يک مخزن برق آبي: قسمت 1) ارزيابي اثر عدم قطعيت جريانهاي ورودي - قسمت 2) ارزيابي تاثير تغيير سياست بهره برداري

گذاري بر تجربه 16 کشور جهان در زمينه توسعه آبي

شبيه سازي پويايي سيستم توليد انرژي مخازن برقابي

تعيين دبي سيلاب در محدودة جند طرح نيروگاه برق آبي کوچک

بهينه يابي شرايط بهره برداري از نيروگاه هاي آبي : مطالعه موردي نيروگاه سد درودزن شيراز

بهينه سازي هيدروانرژي در نيروگاههاي برق آبي کوچک

 

آب و هواشناسی

 

مقايسه روش هاي هيدرولوژيکي و هواشناسي در پايش روزانه خشکسالي: مطالعه موردي حوزه کرج

بررسي روند خشکسالي در دشت سيستان

معرفي مدل سه بعدي Rainstar براي محاسبه افزايش بارندگي در مناطق کوهستاني و مطالعه موردي آن در مشهد

پيش بيني بارش فصلي با استفاده از سيگنال هاي هواشناسي: کاربرد در حوزه آبريز رودخانه کارون

بررسي طرح تغذيه مصنوعي حوضچه اي دشت امامزاده جعفر گچساران با نگرشي بر معيارهاي طراحي بهينه

مدلسازي هيدرواقليمي براي پيش بيني جريان ورودي به مخزن: کاربرد شبکه هاي عصبي مصنوعي

شماره تماس

آدرس : تهران میدان انقلاب کوچه مهرناز 
جنب سینما مرکزی) پ 1)
09197895330 
09127029286
66126036-021
تماس با پشتیبانی
09191761030
66947057
فکس:66572521
آمارگیر
بازدید از این صفحه امروز
کل بازدید ها: 0
تعداد نفرات بازدید کننده: 0

بازدید از این صفحه در کل
کل بازدید ها: 54355
تعداد نفرات بازدید کننده: 37015

کل سایت
کل بازدید ها: 217446
تعداد نفرات بازدید کننده: 142530
دانلود مستقيم

type="text/javascript" language="javascript" src="http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=3557838&t=counter" >>